Katarína Kostyálová 

S Katechézami Dobrého pastiera som sa prvýkrát stretla v Rakúsku počas môjho štúdia na Medzinárodnom teologickom inštitúte. Po návrate na Slovensko som pracovala v súkromnej montessori škôlke a popri tom sme spolu s komunitou mamičiek z SLH založili átirum v Ivanke pri Dunaji. Túto "prácu" vnímam ako poslanie a hlavne Boží dar. Program Katechéz Dobrého pastiera je ten najprepracovanejší a najkvalitnejší program, s akým som sa stretla, a stále nanovo žasnem, ako jednotlivé katechézy otvárajú srdcia detí - a aj moje srdce-  pre bezpodmienečnú lásku nášho Boha, Dobrého pastiera. 

Som tiež absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha, Diplomového montessori kurzu pre vek 0 - 3  a  3 - 6 a viacerých certifikovaných kurzov Katechéz Dobrého pastiera.

 

Mária Dzurillová

O Katechézach Dobrého pastiera som sa dozvedela od mojej kamarátky Katky Kostyálovej, ktorá ma pozvala do spolupráce na tomto krásnom diele. Od septembra 2017 pracujem ako asistentka v Átriu Ovečka a mám tiež na starosti organizačnú stránku kurzov. Som účastníčka akademického ročného programu Spoločenstva Ladislava Hanusa v Bratislave a montessori kurzu pre vek 0-3 v Prahe. Som tiež absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore taliansky jazyk a kultúra a ročného štúdia na Bolonskej univerzite.

 

Ďakujeme

Ďakujeme za podporu bratislavského Arcibiskupského úradu a za aktívnu spoluprácu s Diecéznym katechetickým úradom v Bratislave.