„Ak chceme pomôcť deťom rásť bližšie k Bohu, musíme sa s trpezlivosťou a odvahou snažiť nájsť vždy podstatu veci. To si vyžaduje štúdium a modlitbu. Samotné dieťa nám bude učiteľom, ak vieme, ako ho pozorovať.”

Sofia Cavalletti

Átrium Dobrého pastiera v Ivanke pri Dunaji

Processing video...

Čo sú Katechézy Dobrého pastiera?

Katechézy Dobrého pastiera je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3 - 12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a reaguje na duchovné potreby detí. Je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám". Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi. Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné.