Átrium ovečka

„Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám."

Sofia Cavalletti

Kurzy Katechéz Dobrého pastiera

V Bratislave pre vek 3-6

Pre viac info a prihlášku kliknite TU.


V Poprade pre vek 3-6

Pre viac info a prihlášku kliknite TU.


Žilina: Kurz katechéz dobrého pastiera pre vek    6-9
Žilina: Kurz katechéz dobrého pastiera pre vek    6-9
Duchovný potenciál dieťaťa vo veku 6-9, Montessori prístup pre vek 6-9, kerygmatický a antropologický prístup, tajomstvo času: biblické dejiny a dejiny spásy, typologické čítanie Biblie, praktické prezentácie tematických okruhov sv. omša, dejiny Božieho kráľovstva, podobenstvá o Božom kráľovstve, Biblia, biblická geografia, mesiánske a morálne proroctvá, morálne podobenstvá a maximy, Ježiš - Dobrý pastier, Ježiš - Vínny kmeň, Eucharistia - sviatosť zmluvy, tajomstvo vtelenia, smrti a zmŕtvychvstania, krst, slávnosti, príprava na 1. sv. prijímanie.
Bratislava: kurz katechéz dobrého pastiera Pre vek    3-6 
Bratislava: kurz katechéz dobrého pastiera Pre vek    3-6 
Duchovný potenciál dieťaťa vo veku 3-6, kerygmatický prístup, základy Montessori pedagogiky, cvičenia ticha, modlitba dieťaťa, nastavovanie pravidiel v átriu, zariadenie átria a práca s materiálom, dielnička, praktické prezentácie tematických okruhov svätá omša, podobenstvá o Božom kráľovstve, biblická geografia, proroctvá, tajomstvo vtelenia, smrť a zmŕtvychvstanie, podobenstvo o Dobrom pastierovi, krst, slávnosti.
poprad: kurz katechéz dobrého pastiera pre vek 3-6
poprad: kurz katechéz dobrého pastiera pre vek 3-6

Duchovný potenciál dieťaťa vo veku 3-6, kerygmatický prístup, základy Montessori pedagogiky, cvičenia ticha, modlitba dieťaťa, nastavovanie pravidiel v átriu, zariadenie átria a práca s materiálom, dielnička, praktické prezentácie tematických okruhov svätá omša, podobenstvá o Božom kráľovstve, biblická geografia, proroctvá, tajomstvo vtelenia, smrť a zmŕtvychvstanie, podobenstvo o Dobrom pastierovi, krst, slávnosti.m