„Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám."

Sofia Cavalletti

Kurzy Katechéz Dobrého pastiera

V Poprade pre vek 3-6

Pre viac info a prihlášku kliknite TU.


V Prešove pre vek 6 - 9

Pre viac info a prihlášku kliknite TU.


poprad: kurz katechéz dobrého pastiera pre vek 3 - 6
poprad: kurz katechéz dobrého pastiera pre vek 3 - 6

Na kurze sa budeme venovať týmto témam: duchovný potenciál dieťaťa vo veku 3-6, kerygmatický prístup, základy Montessori pedagogiky, cvičenia ticha, modlitba dieťaťa, nastavovanie pravidiel v átriu, zariadenie átria a práca s materiálom, zariadenie dielničky, praktické prezentácie tematických okruhov svätá omša, podobenstvá o Božom kráľovstve, biblická geografia, proroctvá, tajomstvo vtelenia, smrť a zmŕtvychvstanie, podobenstvo o Dobrom pastierovi, krst, slávnosti v átriu.

PREŠOV: kurz katechéz dobrého pastiera Pre vek 6 - 9 
PREŠOV: kurz katechéz dobrého pastiera Pre vek 6 - 9 
Na kurze sa budeme venovať týmto témam: duchovný potenciál dieťaťa vo veku 6-9, Montessori prístup pre vek 6-9, kerygmatický a antropologický prístup, práca s tichom v átriu, kaligrafia a modlitebné karty, tajomstvo času: biblické dejiny a dejiny spásy, typologické čítanie Biblie, praktické prezentácie tematických okruhov sv. omša, dejiny Božieho kráľovstva, podobenstvá o Božom kráľovstve, Biblia, biblická geografia, mesiánske a morálne proroctvá, morálne podobenstvá a maximy, Ježiš - Dobrý pastier, Ježiš - Vínny kmeň, Eucharistia - sviatosť zmluvy, tajomstvo vtelenia, smrti a zmŕtvychvstania, krst, slávnosti, príprava na 1. sv. prijímanie.