„Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám."

Sofia Cavalletti